เนื้อหา : ข่าว/ประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โปรแกรม ITW51 2.0 ปรับปรุงเป็นรุ่นใหม่ รุ่นวันที่ 6 พ.ย.61

พุธ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562


 
-----ดาวน์โหลดไฟล์แนบ  ขนาดไฟล์ 25.55 MBs-----

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด : 

โปรแกรม ITW51 2.0 ปรับปรุงเป็นรุ่นใหม่ รุ่นวันที่ 6 พ.ย.61 มีรายการแก้ไขดังนี้

1) แก้ไขการส่งข้อมูลผู้คาดว่าจะจบ (เมนู 1-D-1, 1-D-4, 1-D-6) โดยเพิ่มไฟล์ผลการเรียน EXPGRAD*.DBF ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด
2) แก้ไขข้อมูลการจบ/ออก เพิ่มชุดที่/เลขที่ ใบ รบ.(สำหรับออกใบแทน) และเช็ควิชาหมดอายุ
3) บันทึกประวัติ เช็คเลขบัตรซ้ำ ถ้าลาออกด้วยสาเหตุอื่น สามารถสมัครใหม่ได้
4) บันทึกคะแนนสอบซ่อมรายวิชา แม้ลงคะแนนสอบซ่อมก่อนลงคะแนนกลางภาคก็ดึงคะแนนกลางภาคได้
5) รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนแยกรายวิชา เลือกตามกลุ่มได้
6) แก้ไขการอ่านคะแนนปลายภาค จากแบบบันทึกคะแนน excel
7) import ข้อมูล เพิ่มตัวเลือก นำเข้าเฉพาะข้อมูล กพช. ได้
8) แก้ไขเรื่อง รายงานสรุปผลการเรียนและสรุปการลงทะเบียนวิธีเรียนทางไกลมีนักศึกษาพบกลุ่มที่เทียบโอนติดมาด้วย
9) รายงานนักศึกษาใหม่เมนู 1-1-B บันทึกเป็น excel ได้
10) แก้ไขตารางรหัสวิชา เพิ่มรหัสวิชาใหม่แล้วขึ้น error

link download โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่น 6 พ.ย.61

 


เข้าชม : 1467


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โปรแกรม ITW51 2.0 ปรับปรุงเป็นรุ่นใหม่ รุ่นวันที่ 6 พ.ย.61 2 / ม.ค. / 2562
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย 4 / ธ.ค. / 2561
      \"บิ๊กน้อย\" มอบนโยบายปีงบประมาณ 2562 2 / พ.ย. / 2561
      ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว 3 / พ.ค. / 2561
      กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 16 / ต.ค. / 2560